V tebe slabý silu má

 V tebe slabý  silu 
 tebe silný chválu vzdá
 Ty si c# slávny  majster môj
 ty si Ježiš, lásky zdroj

 Moje srdce pokoj má
 keď sa o teba opiera
 zlomeného ducha mám
 V tebe plnosť nachádzam

 Ježiš Kristus, radca môj
 ty si, Ježiš, priateľ môj
 Život c# svoj si za mňa dal
 moju vinu si zo mňa sňal

 Pod kríž sa vraciam zas
 chcem tu počuť len tvoj hlas
 Ty sa o mňa postaráš
 rany krvou obmývaš

 Svoju slávu odkladám
 vezmi všetko, čo ja mám
 Nepatrím viac sebe len
 som cudzincom pre túto zem

 Tvoje srdce hrejivé
 k svojej hrudi priviniem
 Naveky tak zostať chcem
 si môj pastier, Emanuel