Jedine Ježiš

 
Jedine Ježiš
Jedine ty si Pán
Jedine s tebou žiť sa opla
Jedine Ježiš
Jedine ty si kráľ
Jedine tebe všetká moc pat

 Ja viem
 zachránil ma, ja viem
 Očistil ma, ja viem
 Miluje ma, ja viem

 
 Jedine Ježiš
 Jedine ty si Boh
 Jedine v tebe budúcnosť mám
 Jedine Ježiš
 Jedine ty si ten
 s ktorým nikdy nebudem sám

 Ja viem (môj Pán a Kráľ)
 zachránil ma, ja viem (môj Pán a Kráľ)
 Očistil ma, ja viem (môj Pán a Kráľ)
 Miluje ma, ja viem (môj Pán a Kráľ)

 
Viem, viem, viem, viem, viem
 zachránil ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Očistil ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Miluje ma, ja viem, viem, viem, viem, viem
 Ja to už viem


Viem, viem, F# viem, viem, viem
 zachráF# nil ma, ja viem, viem, F# viem, viem, viem
 OčisF# til ma, ja viem, viem, F# viem, viem, viem
 MiluF# je ma, ja viem, viem, viem, viem, viem

 Viem, viem, viem, viem, viem
 viem, viem, viem, viem, viem