Vzbuď sa, Boží ľud

f# 
c# 
 
f# 
c# 
 
 Vyhlasujem slobodu nad týmto miestom
 postavme sa všetci a ukážme to gestom
 Ježiš Kristus je môj Pán, preto sa nevzdám
 Som v ňom slobodný, už nie som smädný
 on dal sa mi napiť, tak toto musíš zažiť
 preto poďme, bratia a sestry
 držme sa úzkej cesty

f# 
 Roztratení  ako ovce
c# 
 každý vlastnú cestu mal
f# 
 Prebodnutý  pre naše hriechy
c# 
 Pastier Baránkom sa stal

f# 
 Plný lásky  a milosti
c# 
 vykúpil každého z nás
f# 
 Plesaj nebo,  jasaj Cirkev
c# 
 Svätý Boh je blízko zas

f# 
 Vzbuď sa, Boží ľud
 stras zo c# seba prach!
f# 
 Vzbuď sa, Boží ľud
 obleč c# si svoju moc

 Volajú ma Kristovec, to nie je obyčajná vec
 preto bez hanby svedčím o živote mojom
 Ľudia, pozdvihnite svoje hlasy a poďte so mnou
 Všetci sme pozvaní žiť vo svetle
 modlime sa neustále, Božiu výzbroj si oblečme
 Vzbuď sa, vzbuď sa Boží ľud

f# 
A/C# 
f#