Vzbuď sa, Boží ľud

intro:

rap 1

Vyhlasujem slobodu nad týmto miestom
postavme sa všetci a ukážme to gestom
Ježiš Kristus je môj Pán, preto sa nevzdám
Som v ňom slobodný, už nie som smädný
on dal sa mi napiť, tak toto musíš zažiť
preto poďme, bratia a sestry
držme sa úzkej cesty

prechorus

f#f#RoztraEEtení DDako AAovce
c#c#každý vlastnú cestu DDmalEE
f#f#PrebodEEnutý DDpre naše AAhriechy
c#c#Pastier Baránkom sa DDstalEE

Plný lásky a milosti
vykúpil každého z nás
Plesaj nebo, jasaj Cirkev
Svätý Boh je blízko zas

chorus

f#f#Vzbuď sa, EEBoží DDľud
hhstras zo c#c#seba DDprachEE
f#f#Vzbuď sa, EEBoží DDľud
hhobleč c#c#si svoju DDmocEE

rap 2

Volajú ma Kristovec, to nie je obyčajná vec
preto bez hanby svedčím o živote mojom
Ľudia, pozdvihnite svoje hlasy a poďte so mnou
Všetci sme pozvaní žiť vo svetle
modlime sa neustále, Božiu výzbroj si oblečme
Vzbuď sa, vzbuď sa Boží ľud

chorus 2x

instrumental chorus

chorus