Múdro dávaš

 Múdro dávaš každému z nás
 túžbu slúžiť a v láske rásť
 Múdro dávaš každému z nás
 túžbu rásť

G/H 
 
Skúsme dať kúsok vlastných síl
 nech je svet lepší a my s ním
Kráčame aj neistí aj sme
 spoločne za tým, čo druhých i nás me

 Zmýšľajme pokorne o iných
 nikto z nás nie je bezchybný
 Vzájomne si nesme bremená
 Ten, čo šiel na kríž, dal príklad všetkým nám

 
f# Múdro dávaš každému z nás
 túžbu slúžiť a v f# láske rásť
f# Múdro dávaš každému z nás
 túžbu rásť