Jeho ranami

 
Jasnú tvár má ten, čo sa poníc# žil
 obetoval sa, f#  zomrel na kríži
 Tam z boku Baránka vytiec# kla
 drahof# cenná krv  vykúpenia

g# Jeho ranami, F#  jeho ranami
 som uzdrave
g# Jeho ranami, F#  jeho ranami
 som uzdrave
F# 

 Sluha Boží lásku nezaprel
 obetoval sa, pretože sám chcel
 On je verný, on nezradí
 som jeho ranami uzdravený

g# F# F# 
 
 Pane Ježišu, stal si sa opovrhnutým
 a posledným z ľudí
 mužom bolesti, ktorý poznal utrpenie
 bol si potupený a preto sme si ťa nevážili
 prebodnutý pre naše hriechy
 strýznený pre naše neprávosti
 na tebe bol vykonaný trest pre naše dobro
 Tvojimi ranami sme uzdravení