Rodelas amen

intro

1:

O Kristus rodeeelas amen
sar samas dur leCCstar amen
vakerlas, ov aavakerlas
ča HHakor les naprindžaraeehasaaHH

Andre koda eedživahas
že le Kristus amen CCprindžaras
vakerlas, ov aavakerlas
a F#F#furt amen fes kameHHlas

chorus:

AkaCCna les prindžaras, haleluGGja
le jiCCleha giľavas, haleluGGja
Tu av amaaaro, amaro Kriseetus
amen sam aatire a tu HHav amaeeroaaHH

1

chorus


Kristus nás hľadal
keď sme boli od neho vzdialení
prihováral sa nám
ale vtedy sme ho neopznali

V tom sme žili
že Krista poznáme
On sa nám prihováral
a stále nás veľmi miloval

Teraz ho poznáme, haleluja
zo srdca spievame, haleluja
Ty buď našim, našim Kristom
my sme tvoji a ty buď náš