Márnosť nad márnosť

1:

c#c#Nehľadaj HHpotešeAAnie
c#c#v živote HHbez starosAAHHEEHH
c#c#ani v HHsvetskej sláAAve
c#c#V tom veru HHšťastie nie AAje

Podobne jak zvädne kvet
stratí sa každý človek
zhon ľudí končí smrťou
keď raz dobehnú svoj vek

chorus:

g#g#Márc#c#nosť nad AAmárEEnosť
g#g#Márc#c#nosť nad AAmárEEnosť
všetko je g#g#márc#c#nosť
AAhonba f#f#za vetEErom

2:

Prorok takto hovorí
bol som prach a popol
a skončím tiež takisto
len Boh je večným ziskom

chorus 2x

instrumental chorus

chorus 2x