Márnosť nad márnosť

c# 
 
c# Nehľadaj potešenie
c# v živote bez starostí
c# ani v svetskej sláve
c# V tom veru šťastie nie je

 Podobne jak zvädne kvet
 stratí sa každý človek
 zhon ľudí končí smrťou
 keď raz dobehnú svoj vek

g# Márc# nosť nad f# márnosť
H/D# 
g# Márc# nosť nad f# márnosť
H/D# 
 všetko je g# márc# nosť
honba f# za vetrom

 Prorok takto hovorí
 bol som prach a popol
 a skončím tiež takisto
 len Boh je večným ziskom