Sláva nášmu Bohu

 
Sláva nášmu Bohu
 spásu má, vládu i moc
Chváľme Kráľa kráľov
 uctievajme ho

 Haleluja,  haleluja,  haleluja

 Láska Baránkova
 sníma hriech, premieňa nás
 Vstúpme pred jeho trón
 uctievajme ho

 Máme nádej, keď iní sú zúfa
 utláčaní, no nebezpečne slobod
 Nič nemáme, predsa nám všetko pat
vďaka, vďaka, Ježiš

f# 
 
 Haleluja, f#  haleluja,  haleluja