Sláva nášmu Bohu

intro

1:

GGSláva DDnášmu Bohu
spásu eemá, vládu i CCmoc
GGChváľme DDKráľa kráľov
eeCCuctievajme DDho

chorus: 2x

GGHaleluja, eehaleluja, CChaleluDDja

2:

Láska Baránkova
sníma hriech, premieňa nás
vstúpme pred jeho trón
uctievajme ho

chorus 2x

bridge:

FFMáme CCnádej, keď GGiní sú zúfaDD
FFutláCCčaní, no GGnebezpečne slobodAA
FFNič neCCmáme, predsa GGnám všetko patDD
FFvďaka, CCvďaka, JeDDžiš

interlude

CHORUS: 4X

AAHaleluja, f#f#haleluja, DDhaleluEEja