Svojim anjelom dá príkaz

D/F# 
 
 Svojim anjelom dá príkaz o tebe
aby ťa strážili A/C# na tvojich cestách

 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
 a kto v tôni Všemohúceho sa zdržiava
 kto povie Pánovi moje útočište
  V tebe dôveru D7 mám
  pevnosť moja, Bože môj

 Svojim anjelom dá D/F# príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestách
anjelom dá D/F# príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestách
Anjelom dá D/F# príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestE7 ách

 Veď on sám ťa D/F# vyslobodí z osídel lovcov
 zo zhubného moD/F# ru
 Svojimi krídlami ťa zacloní
 uchýliš sa v peruf# 
 Svojimi krídlami ťa zaclof# 
 uchýliš sa v perutí

 Svojim anjelom dá príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestách
anjelom dá príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestách
Anjelom dá D/F# príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestE7 ách

 Jeho pravda je štítom
 jeho pravda pancierom
 Nebudeš sa báť hrôzy
 nebudeš sa báť moru
 nebudeš sa báť šípu
 Nebudeš sa báť moru

 Nebudeš sa báť, nebudeš sa báť
 nebudeš sa ť, neboj sa

 Svojim anjelom dá D/F# príkaz o tebe
aby ťa strážili na tvojich cestách
anjelom dá D/F# príkaz o tebe
aby ťa strážili E7 na tvojich cestách
Anjelom dá D/F# príkaz o tebe
aby ťa strážili na tvojich cestách

Nestihne ťa nijaké D/F# nešťastie
nestihne ťa nijaká pohroma
Nestihne ťa nijaké D/F# nešťastie
nestihne ťa nijaká pohroma

 (Lebo svojim) anjelom dá G/D príkaz o tebe
 aby ťa strážili A/D na tvojich cestách

Anjelom dá príkaz o tebe
 aby ťa strážili na tvojich cestách