Blahoslavení čistého srdca

f# 
 
Vedomá som svojej viny
 hriech f# mám pred sebou
Prosím, odpusť moje viny
 of# čisť ma krvou

Túžim tu byť ako tí
 blaf# hoslavení čistého srdca
 Oni uvidia Bof# ha

 Nech ti oleje vylievam na nohy
 so slzami na tvári
 zmáčajúc A/C# vlasy pri tvojich nohách
A/C# 

Vedomá som svojej viny
 no chcem byť

 Čistá nádoba, cez ktorú preteká
 prameň tvojich vôd
A/C# 
 Čistá nádoba, cez ktorú preteká
 prameň tvojich vôd
A/C# 

 Tvoja nádoba, cez ktorú preteká
 prameň čistých vôd
A/C# 
 tvoja nádoba, krv Baránkova už preteká
A/C# 

 Kalich mi napĺňaš až po okraj
 kalich mi napĺňaš až po A/C# okraj
 kalich mi napĺňaš až po okraj
 preteká
A/C# 

 Premeň ma,  uvidím Boha
 premeň ma,  uvidím f# Boha
 premeň ma, Ježiš
 krv tvoja, premeň ma

 Premeň ma,  uvidím Boha
 premeň ma,  uvidím Boha
 premeň ma, Ježiš
 krv tvoja, premeň ma
 uvidím Boha

Blahoslavení čistého srdca
oni f# uvidia Boha