Dôveruj

c# 
 
 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
 a kto v c# tôni Všemohúceho sa zdržiava
 Kto povie Pánovi
  moje útočište, v tebe dôveru c# mám

f# Nestihne ťa nijaké E/G# nešťastie
 svojim anjelom dá príkaz
f# 
 lebo si sa E/G# pritúlil, on ťa vyslobodí
f# DôverE/G# uj, dôveruj, f# dôveE/G# ruj jemu

 Myslíš, žeby ten
 čo vsadil ucho c# nepočul?
 Žeby ten, čo oko stvoril
c# nevidel, čo potrebuF# ješ?

 Veď on f# sám povedal
 keď E/G# ku mne zavo
 ho vyslyf# ším a E/G# budem
pri ňom v súže

f# Dôverug# j, c# dôveruj
f# dôverug# c# Pánu

f# g# c# 
 
c# F#7 
 
 Veď on f# sám povedal
 keď E/G# ku mne zavoláš
 ťa vyslyf# ším a E/G# budem
s tebou v súže