Odpusť, Pane

c# 
 
Odpusť, Pane, že keď som slabá
 si c# nie vždy prvý ten, koho hľadám
 No ty, Pane, vždy keď g# prídem
 bez ohc# ľadu na hriech
 som ja, čo hľadáš

 Chcem byť tvoja
 tvoja, tvoja, tvoja, tvoja, tvc# oja

Odpusť, Pane, že keď som slabá
 modc# litba nejde a hneď to vzdávam
 No ja nechcem vzdať ani túto g# pieseň
 Chcem c#  tebe dať, čo mám
to, čo mám, na olg# r ti c# m

 Tvoja celá, tvoja celá 
c# 

 A ja nechcem vzdať ani túto g# pieseň
 Chcem c#  tebe dať, čo mám
to, čo mám, na olg# r ti c# m

 A ja nevzdám nič z toho, čo príde
 c#  tebe dám všetko, čo mám