Verím, že uvidím

 
Verím, že uvidím
dobrodenia Pánove
 krajine žijúcich
 V krajine žijúcich

Verím, že uvidím
dobrodenia Pánove
 krajine žijúcich

 Lebo hľadám tvoju tvár
 v srdci mi horí túžba
 za tebou
 Lebo hľadám tvoju tvár
 v srdci mi horí túžba
 za tebou

 Za tebou, za tebou, za tebou
Ježiš