Ó, ako túžim

Ježiš, nájdem ťa v hľadaní
teba hľadám v pochybách
poznať ťa je v milovaní
teba a viac, ešte

 Ó, ako túžim
 ó, ako túžim

 
 Ježiš, nájdem ťa hneď ráno
 teba hľadám každý deň
 nechaj život môj byť tvojím
 na slávu tvoju tkaný len

Svetlo tvojej slávy
 pôjdem všade tam, kde žiari
 zlom úsC/E vit aj nebo
 upriam cestu svoju predo mnou
 v tvojom svetle mám
 všetko, čo potrebuC/E jem mať