Studnica

c# 
 
Studnica moja, buď len ty, Ježiš
chcem každý deň piť z c# teba

 Len ty uhasíš každý smäd
 len ty uhasíš každý smäd
 Len ty uhasíš každý smäd
 len ty c# uhasíš každý smäd

 Len ty uhasíš každý smäd
 len ty uhasíš každý smäd
 Keď chodím čerpať sama
 k studniam, keď som c# smädná
 a keď chodím tam, kde nemám