Keď sa mračí deň

 Keď sa mračí deň
 keď neviem prejsť cezeň
 keď zabúC/E dam, kto je pánom mojím
 Pane, príď, pripomeň, čo robíš
 čo zlé bolo a už nemusí viac byť
 keď ty tróniš

 A ty tróniš a ty tróniš, a ty tróniš

 Keď sa mračí deň
 keď neviem prejsť cezeň
 keď zabúdam, kto je Pánom mojím
 Pane príď, pripomeň, čo robíš
 čo zlé bolo a už nemusí viac byť
 keď ty tróniš

 A ty tróniš a ty tróniš, a ty g# tróniš

g#