Keď sa mračí deň

1:

Keď sa mračí CCdeň
keď neviem prejsť ceFFzeň
keď C/EC/Ezabúdam, kto je pánom GGmojím
Pane, aapríď, pripomeň, čo FFrobíš
čo zlé aabolo a už GGnemusí viac FFbyť
keď ty GGtróniš

chorus: 2x

A ty CCtróniš a ty tFFróniš, a ty aatrónišFF

2:

Keď sa mračí DDdeň
keď neviem prejsť ceGGzeň
keď zabúhhdam, kto je Pánom AAmojím
Pane hhpríď, pripomeň, čo GGrobíš
čo zlé hhbolo a už AAnemusí viac GGbyť
keď ty AAtróniš

chorus 2:

A ty HHtróniš a ty EEtróniš, a ty g#g#trónišEE

outro