Len tak spočinúť

f# 
 
 Len tak spočinúť pred tebou
 a nevravieť  nič
 Len tak byť s tef# bou
 Len tak spočinúť pred tef# bou
 a nevravieť  nič
 Len tak byť s tef# bou

 Len tak spočinúť pred tebou
 a nevravieť  nič
 Len tak byť s tebou
f# 
 S tebou túžim byť hneď

 Len tak spočiniem pred tebou
 a vyznám s bázňou
 ty si ten hrozný, f# ten hrozne dob

 Si hoden veľkej oslavy
 no kto má dosť c# slov?
 Skrátka,  ty si Pán pánov
 ty si Kráľ krác# ľov

 Si hoden veľkej oslavy
 no kto má dosť c# slov?
 A ty si so mnou
 a ja som s tebou
c# 

 Len tak spočinúť pred tebou
 a nevravieť c# nič

 Len tak spočinúť pred tebou
c# 
 len tak spočinúť pred tebou