V srdci mi znie

 
 V srdci mi znie
  hľadajte moju tvár
 ja hľadám tvoju tvár

 Len v tebe nájdem
 to, čo hľadám
 v tebe som našiel
 čo som hľadal

 Ja hľadám a čakám
 ty hľadáš a A/A# čakáš
 nech hľadám, sa dáš nájsť
 keď hľadám a čakám

 Keď neviem, nevládzem
 sám prídeš, ma A/A# zdvihneš
 čakáš, kým nájdem
 čo hľadám

 Neodídeš, sám prídeš
f# 
 vaš to, po čom 
 po čom má moje A# srdce hlad

 Keď neviem, nevládzem
 sám A/C# prídeš, ma zdvihneš
 tiahneš ma ďalej
 už cítim, som s tebou

Len ja a ty
 Len ja a ty

 Len ja a ty
 Len ja a ty
 Len ja a c# ty

 V srdci mi znie
  hľadajte moju tvár
 ja hľadám tvoju c# tvár

c# 
c# g# 
 
 Pred tvoju tvár
 pred tvoju tvár
 Pred tvoju c# tvár

 Keď neviem, nevládzem
 sám prídeš, ma g# zdvihneš
 c# tiahneš ma ďalej
 už cítim, som s tebou

Len ja a ty
 Len ja a c# ty

 V srdci mi znie
  hľadajte moju tvár
 ja g# hľadám tvoju c# tvár