Tam, kde si ty

intro

1:

Tam, kde si GGty
vracia sa CCživot
tam, kde ty GGkráčaš
rozkvitne i DDpúšť
Tam, kde ty CChľadíš
rozjasní sa GGneD/F#D/F#eebo

Do ddhlbočín CCsrdca
ccvráti sa GGraj, tam, kde si DDty

1

2:

Tam, kde si CCty
vracia sa G/HG/Hživot
tam, kde ty DDkráčaš
rozkvitne i eepúšť

OUtro