Bázeň

 
 Mám bázeň pred tebou, môj Pán
na svoj rozum nespolieham sa
 Sám Kráľ mi chodník urov
odkrýva mi zdroje poznania

 Ó, Otče j
 ó, Otče môj

 Bázeň pred tebou
 v nej múdrosť začína
 Bázeň pred tebou
 pred hriechom vystríha
 Bázeň pred tebou

 Mám bázeň pred tebou, môj Pán
 nepohŕdam tvojou výchovou
 karháš jak Otec, ktorý má rád
 zahŕňaš ma láskou úprimnou

Mám bázeň pred tebou

 Ó, Otče j

 Mám bázeň pred tebou, môj Pán
 mám bázeň pred tebou, môj Pán