Ženích už prichádza

 Ženích už prichádza
Na na na nanana

 Začal kraľovať Pán
náš všemohúci Boh
radujme sa a jasajme

 Už sa priblížila
 svadba Baránkova
 Nevesta, buď pripravená

 Žiarou sa zaodej
 rúchom dobrých skutkov
 Plný lásky a čistoty

 Blahoslavení sú
 na svadbu pozvaní
 Božie slovo je pravdivé

 
Boží ľud, poď na stráž
neboj sa, veď nádej máš
smelý buď, s vierou káž
prebuď sa, je blízko čas