Ženích už prichádza

chorus: 3x

AAŽeních EEuž priHHchádza
AANa na EEna HHnanana

1:

EEZačal AAkraľovať EEPán
AAnáš EEvšemohúci HHBoh
AAradujEEme sa a AAjasajHHme

chorus

2:

Už sa priblížila
svadba Baránkova
Nevesta, buď pripravená

chorus

3:

Žiarou sa zaodej
rúchom dobrých skutkov
plný lásky a čistoty

chorus

4:

Blahoslavení sú
na svadbu pozvaní
Božie slovo je pravdivé

chorus

interlude

bridge: 2x

DDBoží AAľud, EEpoď na HHstráž
DDneboj AAsa, veď EEnádej HHmáš
DDsmelý AAbuď, s EEvierou HHkáž
DDprebuď AAsa, je EEblízko HHčas

chorus až do het