Ča tuha

Chorus: 2x

G/HG/H Ča tuha, CCča tuha, eenikaha DDavreha
Ča tuha, ča tuha, nikaha avreha

1:

CC Nadžanav GGte jel lačho CCbijal tu DD
pale GG jekhvar CCtele, jekhvar DDopre
Imar GGnabirinav CCdader
eenašči phirav DDdader

GG     CC     DD

Chorus 2x

2:

Nakamav te ačhuvel andre dar
kamav sako džives anglal te džal
Kaj man Sveto Duchos lidžal
dži ke tute lidžal

Chorus 2x

Bridge:

Ča tuha, miro Ježiš, hin dživipen
Ča tu des, so pes nadel te arakhel

DD Ča tuha, miro Ježiš, CChin dživiGGpen
DD Ča tu des, so pes nadel CCte arakGGhel
Tuke CCkamav te DDpačal

Chorus M: 2x

AA Ča tuha, DD ča tuha, f#f# nikaha EEavreha
A/C#A/C# Ča tuha, DD ča tuha, f#f# nikaha EEavreha

OUTRO


Len s tebou

Len s tebou, len s tebou, s nikým iným

Neviem byť dobrým bez teba
opäť som raz dole, raz hore
Už nevládzem ďalej
nedokážem kráčať ďalej

Nechcem ostať v strachu
túžim kráčať každý deň vpred
Nech ma Svätý Duch vedie
až k tebe vedie

Len s tebou, môj Ježiš, je život
Len ty dávaš, čo sa nedá nájsť
Tebe chcem dôverovať