Me kamav te jel paš tu

 
Adadžives kamav pašeder te avel
 Tuke sa dav – o bini the o dživipen
Sig tosara le Sveto Duchos vičinav
 le phralenca the le pheňenca giľavav

 Me kamav te jel paš tu
 me kamav tut, miro E/G# Raj
 Me kamav te jel paš tu
 me kamav tut, miro Raj

 Paľikerav tuke, Dadoro, vaš o Čha
 Ov pro križos muľa the opre uščiľa
 Priminava o maro le dživipnaskro
 andro jilo, bararava tut, Bakoro

E/G# 
 
 

  Ja chcem byť pri tebe

  Dnes túžim prísť bližšie
  Tebe všetko odovzdám – hriechy aj život
  Skoro ráno volám na Svätého Ducha
  s bratmi a sestrami spievam

  Ja chcem byť pri tebe
  milujem ťa, môj Pán

  Ďakujem ti, Otecko, za Syna
  on na kríži zomrel a vstal z mŕtvych
  Prijímam chlieb života do srdca
  budem ťa uctievať, Baránok