Džido maro

 
 Tu sal džido maro
 so pre phuv avľal
 Tu sal džido maro
 vaš mande muľal
 Kamav tutar te chal

 Sar me tutar chava
 ta namerava
 Sar me tutar chava
 Tuha dživava
 Me tut igen kamav

Esus4 Esus4 
 
 Chav o maro the pačav
H/D# 
 ačuvava anc# dre tu, tu andre ma
 le phralenca tut c# bararav
 
 Tuke paľikerav
 andré khangeri
 Tuke paľikerav
 hoj e zor hiňi
 akana andre ma

Tu korkoro sar o c# maro
 sal lačho chaben
Tu korkoro sar o c# maro
 sal lačho chaben
f# 
 so E/G# del o dživipen

 

  Živý chlieb

  Ty si živý chlieb
  čo prišiel na zem
  Ty si živý chlieb
  čo za mňa zomrel
  z teba sa túžim nasýtiť

  Keď sa z teba nasýtim
  nezomriem
  Keď sa z teba nasýtim
  budem s tebou žiť
  Veľmi ťa milujem

  Prijímam chlieb a verím
  že ostanem v tebe, ty vo mne
  s bratmi ťa chválim

  Poďakujem ti v chráme
  Poďakujem ti, že je sila
  teraz vo mne

  Ty sám ako chlieb
  si dobrý pokrm
  Ty sám ako chlieb
  si dobrý pokrm
  čo dáva život