Jn 8,32

 
 Keď som slabý, môžem nad tým plesať
 keď som slabý, 2. Korinťanom 12,10
 Keď som slabý, silu mám
depke šancu nedávam

 Čas je vzácny, len hlúpo ho neprepásť
 čas je vzácny, Efezanom 5,15-16
 Čas je vzácny, dni sú zlé
 z nudy činím pokánie

 Podľa tvojho slova, Pane môj
 Ján 8,3
 Podľa tvojho slova, Pane môj
 podľa pravdy túžim kráčať

 Všetko môžem, aj ruku do ohňa klásť
 všetko môžem, 1. Korinťanom 6,12
 Všetko môžem, no pozor dám
 hriech si žiada svoju daň

 Božie slovo vie mojím svetom zatriasť
 Božie slovo, Hebrejom 4,12-13
 Božie slovo ma odhalí
 preskúma a uzdraví