Priateľ

 
Priateľ miluje v každom čase
v súžení je z neho brat (a sestra)
Priateľ miluje v každom čase
v súžení je z neho brat!

Vzácny poklad objavíš
 keď získaš verného priateľa
 čo nie za eurá sa priatec# 
 taký je elixírom života

 Skúškou otestovaný
 schopný po boku aj v kríze stáť
 priateľ na skale postavený
 z takého sa vie aj Boh radovať