Priateľ

chorus:

EEPriateľ miluje v každom čase
AAv súžení EEje z neho HHbrat (a sestra)
EEPriateľ miluje v každom čase
AAv súžení HHje z neho EEbrat!

1:

HHVzácny poklad objaEEvíš
keď HHzískaš verného AApriateEEľa
čo HHnie za eurá sa priatec#c#
taký DDje elixírom živoHHta

chorus

2:

Skúškou otestovaný
schopný po boku aj v kríze stáť
priateľ na skale postavený
z takého sa vie aj Boh radovať

chorus

1

chorus

2

chorus 2x