Nemôžem bez teba žiť

D/F# D/F# 
D/F# 
 
 Zanechať svet a slasť, to je fajn
 pre mocných byť smiešny klaun
 Vsadiť na pravidlá nebeských bánk

 Poslúchať nemusím, ja už chcem
 a robím to deň čo deň
 tak ako Kristus s láskou na kríž šiel

 Nemôžem bez teba D/F# žiť
 Nemôžem bez teba D/F# žiť
 chcem byť na kríž pribiD/F# 
na kríž pribiD/F# 
 s tebou na kríž pribiD/F# 
 na kríž pribi
 s tebou

 Zomierať sám sebe, prečo nie
 Boh mi dal obrátenie
 žiť pre druhých je vážne krásny plán

 
 Nemôžem bez teba žiť