Boh tak miloval svet

Boh tak miloval svet
 že svojho syna nám dal

 Nekonečná milosť tak vzácna
 ma D/F# spasila
 keď niesol si môj hriech

 Bezhraničná, predivná láska
 ťa D/F# viedla na kríž
 aby ja som mohla žiť

Predivná láska