Otče náš

 Otče náš
príď tvoje kráľovstvo k nám
 tvoja vôľa sa staň
 na zemi, ako v nebi

 Otče náš
 zjav svoju slávu aj dnes
 v rukách máš všetku moc
 na zemi, aj na nebi

 Vládni tu sám
 vládni tu sám

 Živé rieky stvor tam, kde je púšť
 mocou vzkriesenia nech
 pôsobí v nás tvoj Duch

 Plnosť môžeme nájsť v tebe len
 veď ty dokážeš C/E viac
 ako žiadať si viem
 (Boh predivný a slávny)