Keď v teba dúfam

1:

eeKeď príde búrka
či GGprichádza strach
keď aanevládzem už CCstáť

eePozdvihnem k tebe
GGs nádejou zrak
ty mi aaodpovieš
ty mi CCodpovieš

2:

Viem tvoja ruka
drží nado mnou stráž
už nemusím sa báť

Pozdvihnem k tebe
svoj hlas
ty ma počuješ
ty ma počuješ

chorus:

Keď v teba GGdúfam
môžem sa hhvznášať
na tvojich aakrídlach
ty CCnádej si

Keď v teba veGGrím
môžem vždy hhkráčať
silu mi aadávaš ísť CCďalej

interlude

1 + 2

chorus 2x

bridge: 3x

DDSi môj eeštít, moja hhskala
na tebe CCstojím
DDSi môj eeštít, môj hhzáklad
len v teba CCverím

chorus 2x