Slávny Boh

 Slávny Boh, všemoc
 majest ti patrí

 vďakou dvíham
 ruky k nebesám
 K tebe, Pane môj
 naveky som tvoj

 hĺbky srdca
 tebe vyznávam
 Celý život svoj
 ti dávam

 Všetko, čo D/F# viem
 všetko, čo chcem
 je teba c# len
 Všetko, čo D/F# mám
 tebe odovzdám

 Všetko, čo chcem je teba len
 všetko, čo chcem je teba len
 Všetko, čo D/F# chcem je teba len
 v srdci mi vládni