Imanuel

c# 
 Vesmírom znie
 o tvojich f# slávnych skutkoch
c# 
 vesmírom znie
 aký si veľký Boh

c# 
 Vesmírom znie
 o tvojej f# veľkej moci
 vesmírom znie
 Si úžasný

 Dnes už viem
 že môžeš vzkriesiť mŕtvych
 dnes už viem
 že môžeš uzdraviť

 Dnes už viem
 že dávaš život večný
 dnes už viem
 si bez hraníc

f# Imanuel
 f# nami si Boh
f# Imanuel

 S nami si, s nami si
 Boh, náš Pán