Len ty vládneš

 Premohol si moje vnútro
 naplnil si život môj
 večnú radosť v tebe mám

 Riadiš moje cesty múdro
 istotu mám, že som tvoj
 nikdy nemusím byť sám

 Naveky chcem kráčať s tebou
 naveky len s tebou žiť
 celý vesmír v rukách máš

 Učíš ma kráčať s vierou
 nad hriechom víťaziť
 viem, že vždy odpovedáš

 Len ty vládneš
na nebi aj na zemi
 len ty vládu máš

 Ty si svätý, svätý
 Svätý Pán