Ty si jediný Boh

 Ty si jediný Boh
prvý a posledný
 Nikdy nebol a nebude viacej
 nikto ako si ty

 Ty máš najväčšiu moc
 ty si zvrchovaný
 Nikdy nebol a nebude viacej
 nikto ako si ty

Najväčší vo svojej sile
najväčší vo svojej moci
Najväčší vo svojej láske
najväčší vo svojom milovaní

Svätý vo svojich skutkoch
múdry a dokonalý
 Nikdy nebol a nebude viacej
 nikto ako si ty

 Nikdy nebol a nebude viacej
 nikto ako si ty