Pomôž mi rásť

 Veľký Boh, čo z výšky neba
vládne nám
 pred tvoj trón prichádzam

 Viem, tvoj plán vždy
moje cesty prevýši
 v tom pokoj svoj nachádzam

 K tebe dvíham svoj zrak
 tvoju tvár chcem nájsť

 Pomôž mi rásť, môj Pán
 chcem teba poznať viac
 Len ty sám mi dáš silu ísť

 Keď upadnem, vždy
 tvoja ruka dvíha ma
 na pevnú zem ma postavíš

 Svoj tichý hlas
 mi znova dávaš počúvať
 milosťou ma obnovíš

 Za tebouf#  túžim f# ísť
 za tebouf#  túžim f# ísť
 Za tebouf#  túžim f# ísť
 za tebouf#  túžim ísť