Dvíham svoj zrak

intro

1:

CCDvíham svoj zrak k nebeFFsám
CCmoja duša zapleFF
CCNech sa tešia nebesFFá
veď CCtvoj ľud, Pane, modlí FFsa

interlude

chorus: 2x

CCVšetkým si mi, Pane FFmôjGG
CCnad diablom si vyhral FFbojGG
ja CCnavždy chcem byť už len FFtvojGG
CClebo ty si otec FFmôjGG

outro