Mocná sila

 Ticho stojím  vo dverách
 na mňa padá F#  ťažký dážď

 Už ani kvapky nevnímam
 s pocitom viny, F# že som sám

 Cítim, ako padám dole
 vnímam hĺbku, cítim strach
 chcem sa rýchlo dostať hore
 nechcem zostať v hlbinách

 Zrazu cítim zvláštnu silu
 moc plameňov stráca meč
 netrvá to ani chvíľu
 už som z toho dažďa preč

Boh ma zdvíha vždy, keď padám
on je so mnou, F# keď som sám
a keď potme svetlo hľadám
ja v ňom večnú F# pravdu mám