Na kríži

 
 Keď hlavu sklesnutú
G/H 
 a ruky doráňané mám
 vtedy Ježiš za mňa
G/H 
 drahú krv vylieval

 Na hlave korunu z tŕnia mal
G/H 
 na kríži horko zaplakal
 vtedy Ježiš za teba
G/H 
 svoj drahý život dal

G/H 
 
 Chcem ísť za tebou, Ježiš
G/H 
 chcem byť len tvoj
 Proti zlu na kríži
G/H 
 vyhral si boj
 chcem byť len tvoj
G/H