Vitaj, Pane

Zošli, Pane, svojho Ducha
 na G/H toto miesto, keď tvoj ľud volá
zošli, Pane, svojho Ducha na nás

 Čo všetko Boh mi dá
G/H 
 nestihnem spočítať
 všemocný, veľký Kráľ
 chcem ťa tu privítať

 Ty máš omnoho viac
G/H 
 než dokážem pýtať
 všemocný, veľký Kráľ
 chcem ťa tu privítať

 ViG/H taj, Pane, vitaj

 Si svätý Boh, mocný G/H Pán
 teraz ti tu chválu vzdám
 Si svätý Boh, si mocný G/H Pán
 dnes svojho Kráľa uctievam