Tvoja vôľa

 ZabúG/H dam na tvoj kríž
 zabúG/H dam na tvoju lásku v ňom
 zabúG/H dam, ty vidíš
 zabúG/H dam, som jak suchý strom

 Urob moje srdce tvojím, Pane
 a tvoja vôľa nech sa mojou stane
 pre môj hriech mal si prebité dlane
 tvoja láska nech sa mojou stane