Tvoja vôľa

intro

1:

CCZabúG/HG/Hdam na tvoj FFkrížCC
zabúG/HG/Hdam na tvoju FFlásku v CCňom
zabúG/HG/Hdam, ty viFFdíšCC
zabúG/HG/Hdam, som jak FFsuchý CCstrom

interlude

1

interlude

chorus: 2x

aaUrob moje srdce GGtvojím, Pane
FFa tvoja vôľa nech sa CCmojou stane
aapre môj hriech mal si preGGbité dlane
FFtvoja láska nech sa CCmojou stane

interlude

outro