Keď neviem

intro

1:

Baaaránok GGnevinFF
čistý a GGnádheraa
prichádza GGŽeních k FFnám
nech vojde GGLev z Júaady

interlude

2:

Chvála ti na zemi
chvála ti v nebesiach
ty spásou mojou si
a ja už nemám strach

interlude

3:

V tebe hanby niet
a strach už moc nemá
ty dobrým otcom si
prijímaš ma za syna

nanana

chorus: 3x

Keď aaneviem, GGkadiaľ FFísť
ty svetlom GGsi mi aasám
keď nemám GGkam už FFísť
za tebou GGuteaakám

nanana