Keď neviem

 
 Baránok nevin
čistý a nádher
 prichádza Ženích k nám
 nech vojde Lev z Júdy

 
 Chvála ti na zemi
 chvála ti v nebesiach
 ty spásou mojou si
 a ja už nemám strach

 V tebe hanby niet
 a strach už moc nemá
 ty dobrým otcom si
 prijímaš ma za syna

 
 Keď neviem, kadiaľ ísť
 ty svetlom si mi sám
 keď nemám kam už ísť
 za tebou utekám