Identita

 
 Ty mojím hriechom si sa stal
 údel hanby pošliapal
 srdce moje očistil
 a moju vinu odpustil

 Ježiš je môj spasiteľ
 na Kráľovstve mám podiel
 z prachu zeme dvihol ma
 povolal ma za syna

 Svoju dcéru dnes volá
 príď, moja krásna princezná
 si mojou láskou prijatá
 svätou krvou obmytá

 Len ty si môj Pán
 jediný kráľ
 liečiteľ mojich chorých rán