Dnes ťa chválim

Dnes ťa chválim, svätý Bože
diabol nad nami už nič nezmôže
dnes ti, Pane, chválu piesňou vzdám

Dnes ťa chválim, svätý Bože
diabol nad nami už nič nezmôže
dnes ti, Pane, chválu tancom vzdám