Život ti dám

c# 
 
c# Svoje srdce ti dám
 svoje srdce ti dám
 svoje srdce ti dám
 aby ty si bol c# Pán
 Aby si bol Pán

 Svoju myseľ ti dám
 svoju myseľ ti dám
 svoju myseľ ti dám
 aby si bol Pán

 Svoj život ti dám
 svoj život ti dám
 svoj život ti dám
 aby ty si bol Pán
 Aby si bol Pán

 Ježiš je môj Pán
 Ježiš je môj Pán
 Ježiš je môj Pán
 a ja sa mu vzdám

 Ježiš, ty si môj Pán
 ty si môj Pán
 ty si môj Pán
 a ja sa ti vzdám

c# 
 
 Len ty si môj Pán
 ty si môj Pán