Ja ľúbim ťa

E/G# f# 
 
 Ja ľúbim ťa
 Pane, spievam ti
 ceE/G# lou f# dušou
 ťa chváliť chcem

 Nech sa ti páčia
 slová mojich úst
f# rozjíE/G# manie môjE/G# ho srdf# ca
pred tvojou tváf# rou