Budem ti, Pane, spievať

Budem ti, f# Pane, spievať dnes žalm
spievať dnes D/F# žalm, ó, Pane
Vždy budem f# chváliť tvoj majestát
 naveky, Pane môj