Nevidia ťa moje oči

 
 Nevidia ťa moje oči
 nepočujú moje uši
 Ty svetlom si mi aj v mraku
 tak spievam v svojej duši

 Ó, Ježiš, môj Ježiš
 tak veľmi ľúbim ťa
 Len s tebou, Ježiš, môj Ježiš
 chcem prežiť každý deň
 S ním každý deň

 Kým je pre teba človek
 že sa stále staráš oň?
 A čím si milosrdenstvo
 tvoje zaslúžil?