Chvála na výsostiach Bohu

D/F# 
 
Chvála na výsostiach Bohu
 chvála Všemohúcemu
chvála D/F# Baránkovi 
chvála D/F# Ježišovi 
chváD/F# la, česť moc

 Patrí ti chvála (chvála)
 chvála (chvála)
chvála, chvála, česť i moc
 (Patrí ti chváD/F# la, česť moc)