Chválim, chválim

g# c# 
 
Chválim, g# chvác# lim
chválim ťa svojou g# piesc# ňou
Chválim, chvác# lim
chválim celý deň

 Len môj Pán je hog# den
c# hoden prijať pieseň g# chvál
 Len môj Pán je hog# den
c# hoden prijať pieseň chvál

 Chválim, chválim
 chválim ťa svojím srdcom
 Chválim, chválim
 ťa zo všetkých síl

 Chválim, chválim
 dávam ti život svoj
 Chválim, chválim
 meno Pánovo

 Len môj Pán je hog# den
c# hoden prijať pieseň g# chvál
 Len môj Pán je hog# den
c# hoden prijať pieseň F# chvál

Chválim, chvád# lim
dávam ti život svoj
Chválim, F# chvád# lim
meno C# PánoF# vo