Môj Pán mojou silou je

 Môj Pán, mojou silou je
 a radostnou piesňou
 Pán stal sa 
 mojím spasením
 On je môj Boh

 Len jemu odovzdávam život svoj
 len jemu odovzdávam život svoj
 Len jemu odovzdávam život svoj

 Môj Pán, vládnuť bude vždy
 až na veky vekov
 Amen